logo ZZO

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.zzo.pl (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, tel. 61 853 08 13, e-mail: , (dalej: ADO), Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Winiarski, e-mail:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

  • sesyjny - do podtrzymywania sesji zalogowanego użytkownika - plik ten usuwany jest po zamknięciu przeglądarki.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi). Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres e-mail ADO.

Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

logo ZZO

Dysponujemy specjalistycznymi kontenerami o pojemności – od 7,5 m3 do 40 m3

Kontakt:

tel. 601 198 755 a 

Ustawienie kontenera na odpady poremontowe w pasie drogowym - więcej informacji na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/kontenery 

123456

 

 

logo ZZO

Oferujemy przycinanie, koszenie, sprzątanie, a także zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Mieszkańcu, kupiłeś dom, aranżujesz swój ogród, chcesz wzbogacić swoją glebę? Oferujemy wydajny, naturalny i bezpieczny dla środowiska certyfikowany środek organiczny „AGRO-FELEK 2.0”. Nasz produkt poprawia właściwości gleby w uprawie roślin ozdobnych, warzywnych oraz trawników. Ma także szerokie zastosowanie w nawożeniu pól, rekultywacji gleb, niwelacji różnic terenu i tworzeniu małej architektury. Dostarczmy go pod Twój dom w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.

Kontakt:

tel. 601 198 755,

 

logo ZZO

Dzierżawa pojemników na odpady biodegradowalne wraz z usługą mycia pojemników. Oferujemy oznakowane pojemniki na do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. W ofercie znajdują się pojemniki dopasowane do potrzeb naszych Klientów:

pojemnik 120l,

pojemnik 240l,

pojemnik 400l

Kontakt:

Tel. 603 390 277,  

 

 

logo ZZO

Oferujemy w sprzedaży podłoże wzbogacające glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe, poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

logo ZZO

Dezynfekcja i odkażanie pomieszczeń przy zastosowaniu nowoczesnych i certyfikowanych metod: dekontaminacja (zamgławianie) oraz ozonowanie. Oferowane przez nas metody pozwalają na skuteczną dezynfekcję mieszkań, samochodów, biur, hoteli, szkół, przedszkoli gabinetów usługowych, lokali gastronomicznych, klubów fitness, siłowni, przychodni i szpitali oraz innych miejsc użytku publicznego.

Ozonowanie - zabieg dezynfekujący dla wszelkiego rodzaju pomieszczeń zamkniętych. To bezpieczny sposób dezynfekcji bez użycia środków chemicznych, z wykorzystaniem biobójczego ozonu o silnych właściwościach utleniających.

Dekontaminacja (zamgławianie) - zastosowanie gazowej postaci nadtlenku wodoru to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji trudno dostępnych przestrzeni, pozwalająca na całkowite usunięcie i dezaktywację substancji szkodliwych dla życia i zdrowia. 

Kontak:

tel. 603 390 277