Oferujemy w sprzedaży podłoże wzbogacającą glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe, poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Oferowane podłoże pełni również rolę próchnico - twórczą, poprawiającą żyzność gleb zdegradowanych. Środek może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych, w uprawie roślin ozdobnych i trawników oraz trwałych użytków zielonych. 

Miejsce zakupu:

Biokompostownia ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7:00-20:00

sobota 7:00-14:00

PSZOK Wrzesińska ul. Wrzesińska 12 w Poznaniu

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek 8:00-16:00

środa 10:00-18:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 10:00-18:00

sobota 8:00-14:00

Kontakt:

Tel. 605 110 959