Oferujemy w sprzedaży podłoże wzbogacające glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe, poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Nawóz pełni także rolę próchnico - twórczą, poprawiającą żyzność gleb zdegradowanych. Środek może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych, w uprawie roślin ozdobnych i trawników oraz trwałych użytków zielonych.

 

Miejsce zakupu:

Instalacja przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie (54 zł za tonę, sprzedaż kompostu luzem, załadunek po stronie klienta).

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7:00 - 20:00

sobota 7:00 - 14:00

 

PSZOK Wrzesińska, ul. Wrzesińska 12 w Poznaniu (5 zł za worek, załadunek oraz worki po stronie klienta).

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10:00 - 18:00

wtorek 8:00 - 16:00

środa 10:00 - 18:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 10:00 - 18:00

sobota 8:00 - 14:00

 

Kontakt:

 tel. 601 223 023 (poniedziałek – piątek 7:00-15:00)