Aktualności

Nie zważając na mało przychylną aurę w grudniu, udało się Spółce zrealizować nowe tablice informacyjno-edukacyjne na terenie składowiska odpadów w tym na terenie ścieżki edukacyjnej.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje, iż dnia 7 stycznia 2022 r. biuro siedziby Zarządu Spółki przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu będzie nieczynne. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje o skróconym czasie pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Biokompostowni w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r.

Ciepła piżama, skarpetki, duży kubek, ulubiona kawa, krzyżówki, miękki koc, garstka łakoci, drobne kosmetyki... o to w listach do św. Mikołaja proszą starsi, schorowani i samotni podopieczni z DPS-ów i placówek opieki w całej Polsce.

Akcja sadzenia pierwszego miejskiego lasu kieszonkowego w Polsce ściągnęła na działkę przy ulicy Milczańskiej na Ratajach ponad tysiąc poznaniaków.

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na przygotowanie bajki zawierającej przesłanie o charakterze ekologicznym związanej z gospodarką odpadami.

  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii
  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii