W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, oferujemy podstawienie kontenerów na wybrany rodzaj odpadów, połączone z ich odbiorem i przekazaniem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Dysponujemy kontenerami o pojemności 8,5m3 oraz 15m3 , każdorazowo cena jest ustalana indywidualnie. Usługa odbywa się z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. W przypadku ustawienia kontenera w pasie drogowym wymagane jest pozwolenie, więcej informacji na stronie: https://zdm.poznan.pl/pl/kontenery.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 601 198 755 (poniedziałek – piątek 7:00-15:00)
mail: