Aktualności

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się jeszcze w tym roku zrealizować dodatkową infrastrukturę terenową w postaci wiaty edukacyjnej na terenie placu zabaw przy ścieżce edukacyjno-informacyjnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie.

Inicjatywa „Święty Mikołaj dla Seniora” narodziła się w 2018 roku. Od tej pory jako ekipa Świętego Mikołaja Fundacja wspiera Seniorów i podopiecznych domów pomocy społecznej spełniając ich marzenia. Marzenia Seniorów, to często skromne ściskające serce potrzeby, ale prawdziwym prezentem dla podopiecznych są łzy wzruszenia oraz poczucie, że nie są samotni w tym Świątecznym czasie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje o zmienionym czasie pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 w Poznaniu, ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie, oraz Biokompostowni przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu, w dniach  16 i 24 grudnia b.r.

Ekomikołajki wśród śródziemnomorskiej scenerii Palmiarni Poznańskiej przyciągnęły starszych i młodszych poznaniaków i turystów. Każdy mógł poczuć świąteczny klimat i wziąć udział w ekologicznych warsztatach związanych z tworzeniem ozdób choinkowych z recyklingu w tym gazet oraz rolek po papierze toaletowym.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje, iż w dniach 19.12.2022 r do 24.12.2022 r. nastąpi tymczasowe zamknięcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr. 284 w Poznaniu.

Modernizacja ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw i ścieżki edukacyjno-informacyjnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie idzie pełną parą.

  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii
  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii