Aktualności

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu wraz z Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych organizuje zbiórkę żywych kwiatów doniczkowych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu prowadzi cykl bezpłatnych zajęć edukacyjnych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami wśród placówek senioralnych na terenie Miasta Poznania.

Informujemy, że prace remontowe na PSZOK Dębiec zostały zakończone i można odwiedzać punkt zgodnie z harmonogramem jego funkcjonowania.

28 stycznia 2024 roku - już po raz 32., Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała swój Wielki Finał, a my razem z nimi!

Zgodnie z hasłem WOŚP "Tu wszystko gra OK!", tysiące wolontraiuszy na całym świecie wzięło udział w 32. Wielkim Finale. Tegorocznym celem WOŚP była realizacja hasła: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Niska jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, to poważny problem. Zgodnie z najnowszym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (2023) Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który od poprzedniego roku nie odnotował spadku współczynnika śmiertelności ludzi z powodu narażenia na pył PM2,5.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, który ma na celu promowanie i wyróżnienie podmiotów, realizujących modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

  • Biokompostownia
  • Gratowozz
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www
  • Biokompostownia logo na www
  • Gratowoz logo na www
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www