Aktualności

23 sierpnia 2021 na terenie Centrum Kultury w Suchym Lesie pracownicy Spółki przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczestników półkolonii letnich. Koordynatorem wydarzenia był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas warsztatów konstruktorskich organizowanych przez Fundację Korba stworzona została maszyna-instrument SONOMACHINA. Instrument został zaprojektowany i zbudowany z różnych części i elementów (m.in. części kuchennych, rowerowych, działających lub zepsutych instrumentów muzycznych).

Celem Projektu SIMBIO (ang. Social Innovation Management for Bioplastics) jest rozwój społecznych innowacji wychodzących naprzeciw wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Szkoły przyszpitalne poprzez zajęcia wychowaczo-terapeutyczne wspierają proces powrotu dziecka do zdrowia. W ramach wsparcia takich działań Spółka przekazała materiały edukacyjne oraz zabawowe dla dzieci ze szkoły przyszpitalnej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W lipcu 2021 na terenie Składowiska odpadów w Suchym Lesie pracownicy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili pobór prób glebowo-korzeniowych w ramach realizacji projektu badawczego Preludium-19 „Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych”.

Cyfrowy zapis danych pozwalający na wykonanie kopii uwolnił nas od przywiązania do nośników. Dyskietki, płyty CD czy DVD to dla większości odległa przeszłość, po której zostały pamiątki w postaci stert srebrzystych krążków.

  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii
  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii