Ranking miał na celu przedstawienie czołówki branży komunalnej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie opinii publicznej podstawowych informacji związanych z branżą usług komunalnych w naszym kraju.

Niestety, niewiele osób spoza niej wie, jak wielki wysiłek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wkładają w swoją codzienną pracę, a także utrzymanie wysokiej sprawności technicznej urządzeń i instalacji przez cały rok. W tegorocznej edycji Rankingu organizowanego przez magazyn Strefa Gospodarki i Dziennik Gazeta Prawna Spółka zaklasyfikowała się na IV miejscu. Analizie poddane zostały kwestie techniczne, finansowe, prowadzona polityka jakości, polityka personalna oraz współudział przedsiębiorstwa w życiu lokalnych społeczności.