Tematem przewodnim tegorocznej edycji XII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021 jest ochrona klimatu oraz gospodarka odpadami komunalnymi.

Tegoroczna edycja Pikniku odbywa się w formule on-line w okresie czerwiec-wrzesień 2021 r. Dzięki przekazanym przez Spółkę – partnera Pikniku spotom edukacyjnym, filmom i prezentacjom instruktażowym w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób uczestnicy poszerzą swoją wiedzę ekologiczną z zakresu ochrony środowiska w tym prawidłowego postępowania z odpadami. Materiały informacyjno-edukacyjne dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska http://www.pobiedziska.pl/.