Poznaniacy już doskonale wiedzą, że opon, farb czy elektroniki nie można tak po prostu wyrzucić do kosza na śmieci. Ich miejsce jest w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przez mieszkańców Poznania nazywanych Gratowiskami. Mamy dobrą wiadomość już wkrótce w Poznaniu powstaną dwa kolejne!

Gratowiska to miejsca, w których można oddać zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, aerozole, a także zużyte oleje, sprzęt elektroniczny i inne odpady problemowe i niebezpieczne, które nie powinny trafiać do zwykłego kosza na śmieci. Segregacja tych odpadów jest niezwykle istotna dla ochrony środowiska.

- Budowa nowych Gratowisk to kolejny krok w kierunku poprawy gospodarki odpadami w naszym mieście. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do świadomej segregacji śmieci i już teraz namawiamy do korzystania z powstających punktów zbiórki odpadów problemowych i niebezpiecznych. Dzięki naszym wspólnym działaniom możemy zadbać o czyste i zdrowe środowisko dla przyszłych pokoleń – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

O tym, gdzie powinniśmy zanieść odpady niebezpieczne i problemowe, wie już większość poznaniaków. Nie wszyscy jednak z Gratowisk korzystają. Z różnych powodów: niektórym się nie chce, niektórzy nie wiedzą co można na nie przywieźć, a dla wielu jest po prostu za daleko. I tę ostatnią kwestię stara się rozwiązać Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu (ZZO). To właśnie ZZO prowadzi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

- Do końca 2026 roku powstaną dwa nowe Gratowiska. 1 marca podpisano umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Racjonalna Gospodarka Odpadami część 1, Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów - z dobrą nowiną przychodzi Kaja Mietlicka, pracownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Jak tłumaczą przedstawiciele ZZO, Zakład uruchamia nowe Gratowiska, ponieważ dba o to, żeby więcej odpadów komunalnych było poddawanych recyklingowi i odzyskowi. Budowa nowych tego typu obiektów pomoże w selektywnej zbiórce odpadów, szczególnie tych, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

- Budowa kolejnych Gratowisk na terenie miasta Poznania przyczyni się do wzrostu zadowolenia mieszkańców miasta i polepszania ich ekologicznej jakości życia, a także wzrostu świadomości ekologicznej - mówi Kaja Mietlicka. Budowa Gratowisk w nowych lokalizacjach zapewni większą dostępność dla mieszkańców dzielnic oddalonych od istniejących już obiektów. Powstaną one w dzielnicach: Jeżyce oraz Nowe Miasto - dodaje Kaja Mietlicka.

Nowe Gratowiska prócz Punktów Drugie Życie Rzeczy - które znamy już z obecnie funkcjonujących obiektów - będą prowadziły również punkty napraw, dzięki czemu mieszkańcy Poznania będą mogli korzystać z ulubionych przedmiotów dłużej.