Rolą kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Spółkę jest aktywizacja społeczeństwa, motywowanie do działań proekologicznych, ścisła współpraca z mieszkańcami a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.

Najskuteczniejszy odbiór przekazu ekologicznego widoczny jest po wielu wydarzeniach edukacyjnych w przestrzeni miasta. Jednym z cyklicznie współorganizowanych pikników jest piknik harcerski organizowany przez V Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Hufiec ZHP Poznań-Wilda, którego Spółka od samego początku jest aktywnym uczestnikiem w zakresie edukacji ekologicznej oraz zbiórki odpadów problemowych i niebezpiecznych.

W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w pracy wychowawczej Spółka została uhonorowana honorową odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

APQN3116