Spółka wraz V Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych Hufiec ZHP Poznań-Wilda oraz Parafią p.w. św. Marka na Osiedlu Czecha w Poznaniu współtworzyła Harcerski Festyn Rodzinny.

W czasie trwania wydarzenia na stoisku ZZO mieszkańcy osiedla mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami za pomocą quizów, krzyżówek, konkursów ekologicznych w których nagrodami były m.in. edukacyjno-informacyjne gadżety. Jednocześnie mieszkańcy mieli możliwość oddania do Gratowozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Zebrano około 40 kg sprzętu oraz 15 kg baterii.