18 października 2022 r. odbyła się uroczysta gala kongresu Envicon Environment, podczas której przyznano Puchary Recyklingu.

Kapituła Konkursu organizowanego przez czasopismo „Przegląd Komunalny” od lat nagradza podmioty realizujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzące ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną na terenie całego kraju.

Wśród laureatów tegorocznej, XXIII edycji nie zabrakło Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Spóła została wyróżniona statuetką „AKTYWNI W WIELKOPOLCE” oraz otrzymała nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł.

 

Dyplom 19
2022