Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu otrzymał wyróżnienie za uczestnictwo w konkursie "Pracodawca Jutra" prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu było promowanie i wyróżnienie Przedsiębiorstw podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie aktywności proekologicznej, poprzez działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne realizowane w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, recyklingu oraz skutecznej segregacji. Spółka w 2021 roku realizowała powyższe zadania uczestnicząc w festynach, prowadząc prelekcje w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i ekologii oraz przekazując materiały edukacyjne.