Dnia 21 maja 2022 odbył się wyjątkowy festyn rodzinny na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania z okazji Światowego Dnia Pszczół. Podczas imprezy najmłodsi mogli zobaczyć jak wygląda ul od środka, wziąć udział w licznych warsztatach oraz aktywnościach.

Na stoisku współtworzonym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania udzielano informacji na temat prawidłowego postępowania z odpadami, segregacji odpadów oraz recyklingu. Omawiano zagadnienia związane z kompostowaniem oraz planowanym utworzeniem pasieki na terenie PSZOK przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu. Prowadzono warsztaty tworzenia toreb ekologicznych z niepotrzebnych już koszulek, oraz segregacji odpadów do poszczególnych pojemników.

Dodatkowo na stoisku można było podziwiać ul powstały z recyklingu – z odpadów elektrycznych przekazany przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia atrakcją była zakładowa maskotka „Baterman”, który wręczał drobne upominki.

1
3
5
8
9