Rozgrywający się za naszą wschodnią granicą dramat nie pozostawił nas obojętnymi.

Spółka włączyła się w pomoc poprzez

1. Przekazanie materiałów szkolnych dla dzieci z Ukrainy uczących się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu

2. Przekazanie środków finansowych na zakup posiłków dla uchodźców przebywających na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Poznańskiej Arenie.

3. Przekazanie upominków dla Fundacji In_Spire wspierającej dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Poznańskiej Arenie.