Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. został Partnerem konkursu „Myślę, więc nie śmiecę. Cały rok” organizowanym przez Miasto Poznań, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Celem konkursu jest promowanie idei akcji Sprzątania Świata, której hasłem edycji 2021 r. jest „Myślę, więc nie śmiecę” - parafraza słynnego powiedzenia Kartezjusza "Cogito ergo sum", promowanie idei nie śmiecenia i poszerzanie wiedzy o konieczności zachowania porządku i czystości nie tylko przy akcji Sprzątanie Świata, ale przez cały rok.

Konkurs ma charakter zewnętrzny i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczestników prac plastycznych związanych z ideą promowania tematyki konkursu – „Myślę, więc nie śmiecę. Cały rok.” Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych komisja konkursowa nagrodzi 4 prace – po jednej prezentującej każdą porę roku. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane między innymi do przygotowania i opublikowania kalendarza ściennego na rok 2022. Komisja konkursowa przyzna nagrody ufundowane przez Organizatora i Partnera uczestnikom, których prace zajęły miejsca od I do IV: plecak szkolny „Ikony Poznania” wraz z pakietem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących miasta Poznania oraz zasad postępowania z odpadami. Dodatkowo  szkołom, których prace uczniów zostały nagrodzone, zostaną przekazane materiały edukacyjne i promocyjne, dotyczące miasta Poznania, zasad postępowania z odpadami oraz 5 szt. kalendarzy ściennych powstałych z wykorzystaniem nagrodzonych prac plastycznych.

Termin nadsyłania prac 4 października 2021 r.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin_konkursu_plastycznego_.pdf

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu_plastycznego.pdf