5 września 2021 Spółka uczestniczyła w harcerskim Festynie rodzinnym organizowanym przez V Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Hufiec ZHP Poznań-Wilda oraz Parafię p.w. św. Marka na Osiedlu Czecha w Poznaniu.

Dla wszystkich uczestników festynu organizatorzy przygotowali liczne atrakcje oraz konkursy. W czasie trwania imprezy na stoisku ZZO mieszkańcy osiedla mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami za pomocą quizów, krzyżówek, konkursów ekologicznych w których nagrodami były m.in. edukacyjno-informacyjne gadżety. Jednocześnie mieszkańcy mieli możliwość oddania do Gratowozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz baterii. Zebrano ok. 200 kg sprzętu oraz 30 kg baterii. 

IMG_7144
IMG_7146
Resized_20210905_150414
Resized_20210905_150445
Resized_20210906_075642