Celem Projektu SIMBIO (ang. Social Innovation Management for Bioplastics) jest rozwój społecznych innowacji wychodzących naprzeciw wyzwaniom w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki. Spółka włączyła się w projekt uczestnicząc w dyskusjach oraz udzielając wsparcia merytorycznego dla sformułowania jakościowej diagnozy uwarunkowań rozwoju rynku bioopakowań w Polsce w świetle zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo będzie uczestniczyła we wspólnym dialogu w celu identyfikacji przyczyn kluczowych barier oraz ich skutków dla rozwoju rynku bioopakowań w Polsce.