W lipcu 2021 na terenie Składowiska odpadów w Suchym Lesie pracownicy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili pobór prób glebowo-korzeniowych w ramach realizacji projektu badawczego Preludium-19 „Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych”.

Projekt badawczy przedstawia pionierskie podejście mające na celu poznanie struktury i różnorodności funkcjonalnej mykobiomu towarzyszącego korzeniom wiązu szypułkowego rosnącego w zróżnicowanych warunkach ekologicznych m.in. na terenie składowiska. Ważnym aspektem badań była również weryfikacja jakie drzewa towarzyszą wiązom oraz w jakiej kondycji zdrowotnej znajdują się drzewa mając na uwadze powszechnie występującą chorobę wiązu - grafiozę.

IMG_20210721_111619
IMG_20210721_110712
IMG_20210721_102504
IMG_20210721_101846
IMG_20210721_112446