Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. przekazał wsparcie finansowe dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICII na organizację spotkania świątecznego „ZAJĄCZEK 2021”.

Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego i obejmuje opieką dzieci i młodzież wywodzącą się szczególnie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mających trudną sytuację materialną, oferując im pomoc w nauce, posiłki, wszechstronne zajęcia edukacyjno-rozwojowe oraz wspierając ich właściwe wychowanie.

Dzięki przekazanym środkom dzieci zostały obdarowane drobnymi, zajączkowymi upominkami a także koszami żywnościowymi dla pozostałych członków rodziny.