Dnia 19 października 2020 r. Kapituła Konkursu Redakcji Przeglądu Komunalnego - Abrys Sp. z o.o. przyznała nagrody w Konkursie Puchar Recyklingu. Docenione zostało zaangażowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami - racjonalnego postępowania z odpadami oraz ich selektywną zbiórkę przyznając statuetkę w kategorii frakcyjnej „Zielony Kontakt” oraz wyróżnienie w kategorii „Bioodpady”.

Wyróżnienie zostało przyznane także przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Dziękujemy!

IMG_3783
IMG_3785
IMG_3788