15. Batalion Ułanów Poznańskich im. gen. Władysława Andersa stacjonujący w Wędrzynie, współdziałając z Towarzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich już po raz kolejny kontynuuje tradycje pułkowe. 

Dni Ułana, które miały miejsce 20 i 21 kwietnia w Poznaniu, to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej 22 kwietnia 1921 roku dekoracją sztandaru 15. Pułku Ułanów Poznańskich Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Ułani Poznańscy obchodzili święto 23 kwietnia, łącząc je z dniem Św. Jerzego, patrona rycerstwa polskiego. Za zasługi w II wojnie światowej, pułk w 1966 roku został ponownie wyróżniony przez Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari za niezwykłe męstwo okazane podczas walk o Monte Cassino i Ankonę.

Spółka wsparła inicjatywę, dbając o utrzymanie czystości podczas wydarzenia.