Już po raz trzeci ogłosiliśmy konkurs edukacyjny pt.: „Mali Bajkopisarze” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs polegał na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami.

Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

 
Mamy przyjemnośc ogłosić wyniki konkursu:
 
Miejsce I zajęła bajka „Segregacja rewelacja” przygotowana przez grupę VII z Przedszkola nr 181 w Poznaniu.
 
Miejsce II zajęła bajka „Na tropie śmieci” przygotowana przez grupę Jeżyki z Przedszkola nr 68 Kolorowy Świat w Poznaniu.
 
Miejsce III ex aequo zajęły bajki „Wizyta ufoludka Kosmusia” przygotowana przez grupę VI z Przedszkola nr 181 w Poznaniu oraz „Pszczółka Lusia” przez grupę VIII z Przedszkola nr 181 w Poznaniu.
 
Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia za bajkę "EKO- KACZKI" przygotowaną przez grupę Mali Odkrywcy z Przedszkola nr 64 w Poznaniu oraz „EKO STWORKI” przez grupę Sowy z Przedszkola nr 160 w Poznaniu.
 
Nagrodą dla wszystkich czterech grup zwycięskich prac konkursowych będzie wizyta w Deli Parku. Dodatkowo zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do druku w formie książki oraz będą rozpowszechniane w formie elektronicznej. Dla autorów wyróżnionych prac czekają drobne nagrody rzeczowe.
 
 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.