Zjawisko przymusowej i dobrowolnej migracji staje się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z osobami z doświadczeniem migracji.

Należą do nich głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów czy instytucji publicznych. Czy jednak w wystarczający sposób jesteśmy uwrażliwieni na potrzeby osób z doświadczeniem migracji? Czy mamy świadomość różnic kulturowych występujących między ludźmi i jesteśmy skłonni, aby z owych różnic uczynić wartość oraz nową jakość? Na te i inne pytania odpowiedź można było uzyskać podczas konwencji połączonej z targami pracy i kariery dla osób z Ukrainy, którzy są zainteresowani bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami oraz znalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej i szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" w Poznaniu. Podczas spotkania Spółka zachęcała oraz przedstawiła swoją ofertę możliwości podjęcia współpracy. Mamy nadzieję, że nasza oferta wzbudziła zainteresowanie, a Targi Pracy i Kariery stanowiły jeszcze jedną okazję do umocnienia współpracy pomiędzy organizacjami, biznesem a osobami z doświadczeniem migracji.