Nie zdążyłeś wysłać zgłoszenia w konkursie "Mali Bajkopisarze" pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania? Nic straconego, przedłużamy termin wysyłania zgłoszeń do 13 listopada. Termin przekazania prac pozostaje bez zmian, czyli do 30 listopada.

W ramach przypomnienia konkurs polega na na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami. Jest on skierowany do grup dzieci z placówek przedszkolnych z terenu Miasta Poznania. Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Na wszelkie pytania odpowie Pani Kaja Mietlicka, Referent ds. Funduszy Unijnych i Edukacji Ekologicznej (tel. 601 728 663).

Regulamin_Konkursu_Mali_Bajkopisarze.docx

Załącznik_nr._1_do_Regulaminu_MB.docx

Załącznik_nr._2_do_Regulaminu_MB.docx

Załącznik_nr._3_do_Regulaminu_MB.docx

załącznik_nr_4_do_Regulaminu_MB.docx