Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu odwiedził 29 grudnia 2022 roku Centrum Wspierania Rodzin w Poznaniu.

Celem spotkania było przeprowadzenie prelekcji edukacyjnej związanej  z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz recyklingiem.  Pierwszym etapem lekcji było omówienie zagadnień oraz projekcja filmu edukacyjnego. Następnie odbyła się część praktyczna, która obejmowała wspólną segregację odpadów do poszczególnych pojemników.  Dzieci otrzymały drobne upominki w postaci: puzzli, kolorowanek, kredek, długopisów, notesów. Atrakcją dla najmłodszych uczestników było pojawienie się zakładowej maskotki – Betermana.

 

1r
2r
3r
4r