Za nami dwa dni wspaniałej proekologicznej Akcji „WARTA warta posprzątania” będącej częścią 29 edycji Akcji Sprzątania świata.

To było niesamowite wydarzenie, którego efekty przeszły oczekiwania organizatorów! W czwartek i piątek, 8-9 września, do trzech punktów zbiórki: na Szelągu, pod Mostem Lecha oraz przy Bramie Poznania, zgłosiło się aż osiemset wolontariuszek i wolontariuszy: uczniowie szkół podstawowych, liceów i techników, sportowcy, miłośnicy przyrody którzy wraz z Fundacją Nasza Ziemia zebrali blisko 2 tony odpadów - 1.803 kg (1.080 kg pierwszego dnia i 723 kg drugiego). Aż 300 kg stanowił sam plastik, głównie odpady weekendowe: plastikowe butelki oraz opakowania po jedzeniu. Natomiast wśród wydobytych bezpośrednio z rzeki odpadów, znalazły się: rower, lodówka, krzesła ogrodowe, opony, muszla klozetowa i wózek dziecięcy.

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska edukacyjne przygotowane przez Partnerów wydarzenia: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu- który prowadził zbiórkę odpadów podczas wydarzenia, Urząd Miasta Poznania, firmę Lidl Polska a także zespół na łódkach reprezentujący Wody Polskie, który zbierał odpady porzucone w wodzie.

Na stoisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz Urzędu Miasta Poznania prowadzone były działania proekologiczne związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami, edukowano w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, prowadzono konkursy oraz quizy edukacyjne. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania z gry - odpadowe koło fortuny oraz planszowej gry edukacyjnej. Dodatkowo przy stoisku prowadzony był specjalny konkurs na zbieranie kapsli do "tytek". Zebrano ich ponad 30 kg.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9