Ranking miał na celu zaprezentowanie czołówki, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw branży komunalnej, ale przede wszystkim pokazanie opinii publicznej podstawowych informacji związanych z branżą usług komunalnych w naszym kraju.

Niestety niewiele osób wie, jaki wielki wysiłek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w naszym kraju wkładają w swoja codzienną pracę, utrzymanie wysokiej sprawności działania oraz gotowość do natychmiastowej interwencji w sytuacjach kryzysowych.

W tegorocznej edycji Rankingu organizowanego przez magazyn Strefa Gospodarki i Dziennik Gazeta Prawna Spółka zaklasyfikowała się na VI miejscu. Analizie poddane zostały kwestie techniczne, finansowe, prowadzona polityka jakości, polityka personalna oraz współudział przedsiębiorstwa w życiu lokalnych społeczności.