Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , jako Spółka Miejska miasta, w 2004 roku wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 14001. System zarządzania jakością (ISO 9001) podnosi standardy usług i działań realizowanych przez ZZO, natomiast system zarządzania środowiskowego (ISO 14001) wyznacza kierunki działań w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów wytwarzanych na terenie miasta Poznania.