Aktualności

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. został laureatem Trzeciej Edycji Plebiscytu ORŁY Recyklingu otrzymując tym samym dyplom oraz statuetkę. Plebiscyt ORŁY wyłania najlepiej oceniane firmy z branży, działające na terenie kraju. Kapitułą oceniającą są sami klienci dzielący się opinią na portalach społecznościowych i innych stronach internetowych.

W dniach 12-13 grudnia w całej Polsce odbył się finał akcji „Szlachetna Paczka”. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. przyłączył się do tej wspaniałej przedświątecznej inicjatywy. Dzięki wspólnym staraniom wielu osób w firmie udało się spełnić potrzeby i marzenia, zarówno dużych, jak i małych, rodzin wielodzietnych i samotnych osób.

Fundacja Święty Mikołaj dla Seniora organizuje zbiórkę prezentów świątecznych dla podopiecznych domów pomocy społecznej z całej Polski. Seniorzy piszą listy do Św. Mikołaja, które trafiają na platformę internetową, skąd są wybierane przez osoby gotowe do pomocy.

Dyplom - nagroda główna w kategorii zielony kontakt

Dnia 19 października 2020 r. Kapituła Konkursu Redakcji Przeglądu Komunalnego - Abrys Sp. z o.o. przyznała nagrody w Konkursie Puchar Recyklingu. Docenione zostało zaangażowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami - racjonalnego postępowania z odpadami oraz ich selektywną zbiórkę przyznając statuetkę w kategorii frakcyjnej „Zielony Kontakt” oraz wyróżnienie w kategorii „Bioodpady”.

Stoisko dla dzieci w Palmiarni. Ławka oraz stół z artykułami do rysowania

W dniach 19 i 20 września na terenie Palmiarni Poznańskiej odbyły się liczne wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym, dzięki którym przybliżone zostały zagadnienia proekologiczne, w trosce o środowisko naturalne naszej planety.

Ekipa sprzątająca ulicę

W ramach tegorocznej 27 edycji akcji „Sprzątanie świata” pracownicy ZZO posprzątali teren przy drodze dojazdowej prowadzącej do składowiska, od strony Suchego Lasu. Udało się zebrać odpady wielkogabarytowe (meble, opony) i wiele kilogramów innych odpadów, w tym plastiku, które porzucono w sąsiedztwie Zakładu.

  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii
  • Biokompostownia
  • PSZOK
  • Gratowóz
  • Drugie życie energii