Aktualności

Fundacja Święty Mikołaj dla Seniora organizuje zbiórkę prezentów świątecznych dla podopiecznych domów pomocy społecznej z całej Polski. Seniorzy piszą listy do Św. Mikołaja, które trafiają na platformę internetową, skąd są wybierane przez osoby gotowe do pomocy.

Dyplom - nagroda główna w kategorii zielony kontakt

Dnia 19 października 2020 r. Kapituła Konkursu Redakcji Przeglądu Komunalnego - Abrys Sp. z o.o. przyznała nagrody w Konkursie Puchar Recyklingu. Docenione zostało zaangażowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. w zakresie gospodarki odpadami - racjonalnego postępowania z odpadami oraz ich selektywną zbiórkę przyznając statuetkę w kategorii frakcyjnej „Zielony Kontakt” oraz wyróżnienie w kategorii „Bioodpady”.

Stoisko dla dzieci w Palmiarni. Ławka oraz stół z artykułami do rysowania

W dniach 19 i 20 września na terenie Palmiarni Poznańskiej odbyły się liczne wydarzenia dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym, dzięki którym przybliżone zostały zagadnienia proekologiczne, w trosce o środowisko naturalne naszej planety.

Ekipa sprzątająca ulicę

W ramach tegorocznej 27 edycji akcji „Sprzątanie świata” pracownicy ZZO posprzątali teren przy drodze dojazdowej prowadzącej do składowiska, od strony Suchego Lasu. Udało się zebrać odpady wielkogabarytowe (meble, opony) i wiele kilogramów innych odpadów, w tym plastiku, które porzucono w sąsiedztwie Zakładu.

Stoisko ZZO na Letnim targu ekologicznym - dzieci biorące udział w zajęciach edukacyjnych

W dniach 29-30 sierpnia 2020 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. był Partnerem Letniego Targu Ekologicznego odbywającego się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na odwiedzających czekała bogata oferta firm, instytucji i organizacji związanych z szeroko pojętą ekologią m. in. ekologiczne produkty, liczne warsztaty, konkursy oraz eko-pomysły. 

  • Biokompostownia
  • Gratowozz
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www
  • Biokompostownia logo na www
  • Gratowoz logo na www
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www