Aktualności

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymali próbki kompostowanej materii organicznej, pochodzącej z Biokompostowni do wykonania badań naukowych.

Obecnie panuje moda na bycie eko. I choć wiele osób nadal hołduje ideom konsumpcjonizmu, to warto zmienić styl życia na bardziej świadomy, ekologiczny i odpowiedzialny.

Rozgrywający się za naszą wschodnią granicą dramat nie pozostawił nas obojętnymi.

Na terenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Poznaniu można już korzystać z nietypowych regałów na książki wykonanych ze starych lodówek.

Baterman – to imię nowej maskotki zakładowej - super bohatera wspomagającego edukację ekologiczną najmłodszego grona poznaniaków, której zadaniem będzie propagowanie idei prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Z dniem 1 marca 2022 r. po niemalże dwuletniej przerwie związanej z pandemią COVID-19 wznowiona została działalność Punktu Drugie Życie Rzeczy.

  • Biokompostownia
  • Gratowozz
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www
  • Biokompostownia logo na www
  • Gratowoz logo na www
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www