Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje o skróconym czasie pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Biokompostowni w dniach 24 i 31 grudnia 2021 r.

Dnia 24.12.2021 r. PSZOK otwarte będą w godzinach 7:00-12:00, natomiast Biokompostownia w godzinach 7:00-14:00. Dnia 31.12.2021 r. wszystkie obiekty czynne będą od 7:00-14:00. 

Przepraszamy za utrudnienia.